Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení poskytuje nepřetržitě anesteziologickou, intenzivní a resuscitační péči pro cca 110 000 obyvatel. Při činnosti spolupracuje s okolními zdravotnickými zařízeními, zejména s Nemocnicí Blansko, FN Brno, FN u Sv. Anny Brno a dalšími, odkud také přebírá řadu pacientů.

ARO Nemocnice Boskovice s.r.o. je držitelem akreditace udělované Ministerstvem zdravotnictví České republiky ke specializačnímu vzdělávání lékařů  pro obor Anesteziologie a intenzivní medicína.

 

Kontakty:

516 491 443
516 491 444

 

Informace o zdravotním stavu pacientů podáváme: 13.00–14.30 (ústně u primáře oddělení, eventuálně u ošetřujícího lékaře, telefonicky výjimečně).