Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Dárci krve - informace


Vážení dárci,

velmi si ceníme Vaší snahy pomoci pacientům.

 

Systém objednávání dárců krve

Noví (dosud u nás neregistrovaní) dárci mohou přijít k prvnímu odběru bez objednání.

Pokud by se Vám stalo, že Vás jako dárce krve odmítneme z důvodu vysokých zásob Vaší krevní skupiny, nabízíme Vám možnost darovat krevní plazmu – ta je potřeba stále (používá se pro výrobu životně důležitých léků). 
Na odběr plazmy se prosím objednejte u sester transfuzního oddělení. 
 

A)  Objednávkový systém

1. Přes internet na webových stránkách Nemocnice Boskovice s.r.o.

Postup je následující:

 • otevřete webové stránky nemocnice  www.nembce.cz,
 • klikněte na Objednání do ambulance nebo na odkaz níže,
 • dostanete se do ON-LINE objednávacího systému. Při svém prvním objednání se musíte nejdříve zaregistrovat a k tomu vyplnit požadované údaje. Při každém dalším objednání se již budete pouze přihlašovat. Při výběru ambulance zvolte Hematologicko-transfuzní oddělení – Odběry krve,
 • klikněte na Pokračovat,
 • vyberte Vaši krevní skupinu (podle průkazky dárce, pozn. A poz.= A+, A neg.= A- apod.) a klikněte na Pokračovat,
 • vyberte si termín (nutno nalistovat příslušný měsíc), který Vám bude vyhovovat. Respektujte skutečnost, že mezi jednotlivými uskutečněnými odběry musí uplynout minimálně 3 měsíce (tedy po termínu, který máte uvedený na informaci pro dárce, kterou při odběru krve vždy obdržíte),
 • klikněte na Dokončit rezervaci.
   

Pro objednání k odběru krve klikněte zde.

 

Výše uvedeným způsobem postupujte i při zrušení nebo změně již naplánovaného termínu nebo v případě, kdy si chcete naplánovaný termín zkontrolovat. Při potřebě zrušení nebo přeobjednání zatrhněte okénko s rezervovaným termínem.

Poznámka: Objednávejte se prosím pouze na jeden další odběr a jeden termín! Dárci, kteří mají plazmu v karanténě, si mohou zarezervovat 3 termíny dopředu.
 

2. Osobně nebo telefonicky
 

 • přímo na transfuzním oddělení — v evidenci nebo na telefonu 516 491 552,
 • nebo na recepci nemocnice ve vstupní hale bezprostředně po odběru krve nebo na telefonu 516 491 616.  

Při použití tohoto způsobu objednání je možno se přeobjednat nebo zrušit termín zase pouze osobně nebo telefonicky.

 

B)  Zvací systém

Dárci akutně potřebných krevních skupin mohou být zváni k odběru krve prostřednictvím SMS.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Pokud jste objednáni nebo pozváni k odběru krve v úterý, můžete se dostavit i ve středu a naopak (neplatí pro odběry v pátek) v době od 07:00 do 10:00 hodin. Pokud jste objednáni nebo pozváni na pátek, platí objednání pouze na tento den, a to v době od 07:00 do 10:00 hodin.

Z technických důvodů nelze bohužel zatím zajistit objednání k odběru na konkrétní hodinu.

 

Počet odběrů plné krve nelze kvůli krátké době exspirace krve a její omezené spotřebě zvyšovat. Naproti tomu nárůst počtu odběrů krevní plazmy možný je. Krevní plazmu lze skladovat velmi dlouho a skladovací kapacity nejsou naplněny. Proto bychom uvítali větší zájem dárců o odběry krevní plazmy, prováděné plazmaferézou.

Na plazmaferézu je běžné chodit 1x za měsíc, ale je možné se objednat i v termínu kratším nebo delším ( minimálně ale 1x za 5 měsíců).

Objednávání dárců na plazmaferézu zůstává zatím stejné jako doposud, tj. u sester v odběrovém boxu nebo telefonicky - 516 491 552.

Všem dárcům krve děkujeme za pochopení a věříme, že uvedený systém nebude překážkou v jejich příkladném rozhodnutí s dárcovstvím krve začít nebo v něm pokračovat. 

 

Informace pro dárce

Kdy provádíme odběry?

Odběry krve — každé úterý, středu a pátek od 07:00 do 10:00 hodin – po předchozím objednání na www.nembce.cz nebo na tel. čísle 516 491 552 nebo 516 491 616.

Dosud neregistrovaní dárci se mohou dostavit ke svému prvnímu odběru bez předcházejícího objednání.

Odběry plazmy — každé úterý, středu od 7:00 do 10:30 hod. a v pátek od 7:00 do 11:00 hodin - jen objednaní dárci.

 

Kdo může darovat krev?

 • věk dárce od 18 do 65 let, prvodárce do 60 let,
 • hmotnost dárce nad 50 kg,
 • dobrý zdravotní stav (zjišťuje se při vyšetření před odběrem). 

 

A kdo naopak nemůže darovat krev?

 • Trvale vyloučeni např.:
 • po infekční žloutence jiné než typu A,
 • po TBC mimoplicní,
 • HIV pozitivní,
 • osoby se zhoubným nádorovým onemocněním,
 • osoby s cukrovkou,
 • osoby s těžkou formou alergie,
 • osoby s onemocněním srdce, kromě lehkých chlopenních vad,
 • epileptici,
 • hemofilici a lidé s jinými krevními chorobami,
 • osoby s celkovým onemocněním kůže, pokud není v klidové fázi (lupenka apod.),
 • skupiny s rizikovým chováním: prostituce, závislí na alkoholu nebo drogách, homosexuální  muži.

 

 • Dočasně vyloučeni např.:
 • osoby postižené infekční chorobou (mononukleosa, borreliosa, toxoplasmosa apod.) - doba vyloučení je odlišná podle typu choroby,
 • po malých chirurgických výkonech (sešití rány, odstranění znaménka): 1 týden po zhojení rány,
 • po velkých chirurgických výkonech v celkové narkóze: 6 měsíců,
 • po akupunktuře: 6 měsíců,
 • po tetování, piercingu: 6 měsíců,
 • po endoskopickém vyšetření (kolonoskopie, gastroskopie): 6 měsíců,
 • po krvavém zubním zákroku (trhání): 1 týden po zhojení,
 • pobyt v tropické oblasti – dle místa pobytu a výskytu přenosných chorob (malárie apod.),
 • kontakt s infekční přenosnou chorobou – dle inkubační doby,
 • vředová choroba žaludku a dvanáctníku: 6 měsíců po doléčení,
 • po přisátém klíštěti: 4 týdny.

 

 Jak často můžeme darovat krev nebo plasmu?

 • Krev
 • muži maximálně 5x do roka,
 • ženy maximálně 4x do roka,
 • celkem se odebírá 470 ml krve při jednom odběru.

 

 •  Krevní plazma
 • maximální četnost odběrů je 1x za 14 dnů, doporučujeme však četnost Vašich odběrů konzultovat s lékařem,
 • množství odebrané plazmy se řídí dle tělesné váhy dárce a pohybuje se od 650 ml  do 800 ml,
 • na odběr plazmy se objednává, první odběr plazmy je možno provést po předcházejícím odběru krve (odběr 470 ml krve ve lhůtě do ……. týdnů před odběrem plazmy)

 

Co je nutné před odběrem?

 • 24 hod před odběrem nejíst tučná jídla, vyvarovat se konzumaci alkoholu,
 • v den odběru donést vzorek ranní moči,
 • přijít nalačno (dostanete před odběrem čaj a rohlík) nebo se před odběrem doma lehce nasnídat (snídaně by neměla být tučná a sladká), vhodné je vypít alespoň ½ litru tekutin (nevhodné jsou černý čaj a káva),
 • donést si průkaz totožnosti,
 • donést si legitimaci dárce krve (neplatí pro ty, kdo jdou darovat poprvé).

 

Jaké jsou krevní skupiny?

 • skupina A: 42 % populace
 • skupina B: 18% populace
 • skupina 0 : 32% populace
 • skupina AB: 8% populace

a dále se rozlišuje Rh faktor:

 •   negativní u 15% populace
 •   pozitivní u 85% populace

 

Jak je to s pracovním volnem pro dárce krve?

Dle Zákoníku práce § 203 k činnosti dárce při odběru krve a při afereze přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázaně nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.

 

Pro jakékoliv další informace volejte na tel. 516 491 555 nebo 516 491 546.

Těší se na Vás náš kolektiv transfuzního oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o.