Hematologická ambulance

Ambulance je zaměřena na vyšetřování a léčbu onemocnění krve a krvetvorných orgánů (kostní dřeně, sleziny, lymfatických uzlin).

Léčíme především neonkologická onemocnění krve, dále  zajišťujeme vyšetření a další specializované  terapie v centrech onkologické péče – především na Interní hematoonkologické klinice Brno.

Provádíme ambulantní aplikaci krevních přípravků a krevních derivátů, vyšetření kostní dřeně, terapeutické venepunkce.

 

Kontakty:

516 491 555 - vyšetřovna I.
516 491 556 - vyšetřovna II.