Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Hospitalizace


 

 • Přijetí do nemocnice

— plánované

Pokud Vás praktický nebo odborný lékař odešle k přijetí do nemocnice, řiďte se jeho radami.

K plánovanému příjmu se dostavte ve stanovený den od 7.30 do 10.00 hodin (nevztahuje se na akutní případy) do odborné ambulance oddělení, kde budete hospitalizován/a. Zde se Vás ujmou zdravotníci, sepíší s vámi potřebné dokumenty a s těmi Vás zašlou do přijímací kanceláře nemocnice. Z přijímací kanceláře jste již odesláni na příslušné oddělení, kde jste hospitalizováni.

Kontakt na přijímací kancelář: 516 491 469

Při přijetí budete informováni o tom, kdo je Vaším ošetřujícím lékařem. Lékař Vás seznámí s postupem léčby, přípravy na vyšetření nebo operaci aj. Během hospitalizace Vás bude informovat o vaší léčbě.

S dotazy se obracejte především na ošetřujícího lékaře, nejlépe během vizity.

Dále budete seznámeni s Vnitřním řádem Nemocnice Boskovice s.r.o. 

Při přijetí do nemocnice potřebujete:

 • doporučení praktického lékaře nebo odborného lékaře, ev. jiné související lékařské zprávy

 • občanský průkaz

 • průkaz pojištěnce registrující zdravotní pojišťovny

 • před plánovaným operačním výkonem výsledky vyšetření, která byla provedena ambulantně (laboratorní výsledky, rtg nálezy, event. doklad o vyšetřené krevní skupině),

 • osobní potřeby (toaletní potřeby, přezůvky, pyžamo, ručník, župan), eventuelně cvičební úbor

 • běžně užívané léky


— neplánované (akutní příjem)

V tomto případě se veškeré organizace vašeho přijetí do nemocnice ujímá personál nemocnice.

Velmi důležitá a nutná je komunikace s rodinou. 

 • Maminky do porodnice

Pokud plánujete porod v naší nemocnici, budete potřebovat doklady  související s narozením dítěte a ev. další věci osobní potřeby, jejichž seznam najdete zde.

 • Maminky s dětmi

Na dětském oddělení umožňujeme, aby dítě během pobytu v nemocnici doprovázela matka nebo jiný rodinný příslušník. Děti mohou mít vlastní hračky, knížky, společenské hry atd.


 

 • Možnosti nadstandardních pokojů a jiných služeb

Při přijetí do nemocnice Vám podá informaci staniční sestra oddělení, jinak seznam nadstandardních služeb najdete v ceníku zdravotních služeb nemocnice.


 

 • Poskytování informací

Od lékaře máte právo dostat úplné a vyčerpávající informace o svém zdravotním stavu. Informace budou z důvodu zachování lékařského tajemství poskytnuty jen Vám a s Vaším souhlasem nejbližším příbuzným.

Všichni zaměstnanci jsou vázáni služebním tajemstvím a povinností mlčenlivosti. Důvěrné informace o Vašem zdravotním stavu nelze podávat telefonicky.

 • Léky

Pokud musíte pravidelně užívat léky, nezapomeňte si je vzít s sebou (pro první dny hospitalizace) a informovat o jejich užívání ošetřujícího lékaře.Během pobytu v nemocnici Vám připravuje lékařem předepsané léky sestra. Jakékoliv negativní pocity při užívání léků sdělte sestře nebo ošetřujícímu lékaři.

 • Stravování - dieta

Předepsaná dieta je významnou součástí léčby. Jídla a diety jsou připravovány odbornými dietologickými pracovníky. Připadá-li Vám jídlo bez chuti, může to být proto, že lékař doporučil omezení soli nebo tuku ve Vaší stravě. Individuální problémy s váhou (nedostatečnou či nadměrnou) s Vámi mohou na základě upozornění ošetřujícího lékaře nebo sestry řešit nutriční terapeuti.

Případné připomínky ke stravě a Vaše přání sdělte staniční sestře nebo ošetřujícímu lékaři.

Pokud dostanete od návštěvníků jídlo nebo nápoje, doporučujeme Vám, abyste se zeptali lékaře nebo sestry, zda Vám toto přilepšení neublíží.

 • Cenné předměty

Prosíme všechny pacienty, aby do nemocnice nebrali žádné větší obnosy peněz, cenné papíry a cennosti. Nemocnice v Boskovicích v žádném případě nemůže ručit za ztrátu či krádež. Cennosti a větší obnos peněz doporučujeme odevzdat staniční sestře k uložení do trezoru nemocnice. Také v případě poškození nebo ztráty elektrických přístrojů nepřebírá nemocnice žádnou zodpovědnost. Případnou ztrátu neodkladně hlaste u staniční sestry. Děkujeme za pochopení.

 • Propustky a vycházky

Lékaři a ošetřující personál nesou zodpovědnost za úspěch Vašeho léčení. Jen oni mohou rozhodnout, zda a kdy můžete opustit lůžko, eventuelně nemocnici. Lůžkové oddělení můžete opustit a pobývat v areálu nemocnice (v letních měsících i v parku) pouze se souhlasem sestry, a to jen na vymezený čas.

Propustku je možné poskytnout jen v závažných případech se souhlasem primáře oddělení a to na nezbytně nutnou dobu.

 • Pokrytí Wi-fi

V nemocnici jsou prostřednictvím Wi-Fi pokrytá všechna lůžková oddělení a transfuzní oddělení, kde se mohou pacienti připojit bezplatně k internetu. Heslo pro Wi-Fi na lůžkových a transfuzním oddělení sdělí staniční sestra. K Wi-Fi je také možné připojení v Bistru nemocnice, a to bez hesla.


 

 • Propuštění

Prosíme Vás, abyste společně s námi, pokud možno, plánovali odchod z nemocnice v době od 9.00 do 12.00 hodin. Zdravotní dokumentace zasíláme praktickému lékaři, u kterého jste registrováni, nebo je Vám předána ošetřujícím lékařem do rukou. S případnými dotazy se obracejte na staniční sestru.