Oddělení klinických laboratoří

Oddělení klinických laboratoří (OKL) je organizačně rozděleno na dvě jednotky:

 

Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH)  a  Mikrobiologické oddělení (MIK).

 

Laboratorní služby mají společných základ – vyšetřování biologických materiálů (krev, moč, punktát, stolice apod.), čímž přispívají ke zkvalitnění diagnosticko-léčebného procesu a zdravotní péče o pacienta.

Při laboratorním vyšetřování respektujeme jednotlivé klinické odbornosti, které z podstaty své činnosti používají různá kritéria pro odběry primárních vzorků, manipulace s nimi a do jisté míry také odlišné způsoby zpracování vzorků.

Právě rozsah klinických odborností OKL umožňuje zajistit širokou nabídku laboratorních vyšetření a služeb pro všechny žadatele.

OKL organizuje svoz biologického materiálu od lékařů spádové oblasti nemocnice, následné laboratorní vyšetření a expedici odběrového materiálu a výsledků na tato pracoviště.

OKL zajišťuje transport vyšetření, která jsou určena externím specializovaným laboratořím.

OKBH také vyšetřuje krve dárců pro transfuzní oddělení. Součástí pracoviště je krevní banka, která provádí předtransfuzní vyšetření nejen pro nemocnici, ale i pro jiná zdravotnická zařízení (např. Nemocnici Blansko, NMB Letovice, OLÚ Jevíčko aj).

Mikrobiologické oddělení v rámci vyšetřování vzorků navíc sleduje a vyhodnocuje stav rezistence bakterií k antimikrobním preparátům v našem regionu a poskytuje konzultace a doporučení vhodné antimikrobní terapie.

 

OKL je zdravotnická laboratoř č.8216 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2013.

Ministerstvo zdravotnictví udělilo Nemocnici Boskovice s.r.o. akreditaci, kterou laboratoře získaly oprávnění uskutečňovat vzdělávací program v oboru klinická biochemie, hematologie a transfuzní lékařství.

 

Kontakty:

516 491 502, 504, 541 — OKBH výsledky vyšetření
516 491 591, 593 - MIK výsledky vyšetření