Vedoucí OKLIng. Anna Páchová, atestace v oboru Vyšetřovací metody v klinické biochemii.

E-mail:  anna.pachova@nembce.cz

 

Zástupce vedoucího OKL

MUDr. Olga Klímová, primářka TO, atestace I. stupně v oboru vnitřní lékařství, nástavbová atestace z hematologie a transfuzního lékařství, garant hematologie

E-mail:  olga.klimova@nembce.cz

 

Lékaři OKL

MUDr. Rudolf Mosler, garant biochemie
MUDr. Markéta Fialová, Ph.D.
MUDr. Mária Klincová
MUDr. Hana Štroblová, garant mikrobiologie

 

Bioanalytici OKL

Ing. Pavlína Ferugová
Ing. Iva Šamšulová

 

Vedoucí laborantka OKL

Lenka Šmídová, specializace biochemie