Váš prohlížeč je zastaralý, některé prvky těchto stránek se nemusí zobrazovat korektně. Prosím aktualizujte ho nebo nainstalujte jiný.

Zdravotnický intervent

Práce ve zdravotnictví znamená setkávat se s nemocemi, lidskými osudy, životními ztrátami i smrtí. Tyto okamžiky jsou často provázeny silnými emocemi, truchlením, bezradností, akutní stresovou reakcí. Zdravotníci jsou primárně nastavení a odborně připraveni na záchranu života a léčení ”těla”. Méně však na poskytnutí psychické podpory pacientovi a jeho blízkým (dále zasaženým), komunikovat s nimi. Ne vždy také mají k tomuto čas a prostor. Zasažení, kteří mají potřebu informací, sdílení emocí, ukotvení v čase a prostoru, pak mohou tuto situaci vnímat jako projev nezájmu a neochoty… tak vzniká nepochopení a komunikační bariéra mezi zdravotníky a zasaženými.

Při práci se zasaženými takovouto osobní krizí nebo akutní stresovou reakcí, není nezbytně nutná přítomnost psychologa. Nejde o žádnou psychoterapii nebo léčbu, ale o první psychickou pomoc (intervenci), kterou provádějí speciálně vyškolení zdravotničtí interventi.

 

Zdravotnický intervent

  • Provází zasažené v jejich nejtěžších chvílích, sdílí emoce
  • Vysvětluje, zprostředkovává informace mezi ošetřujícím personálem a zasaženým(mi) – vyšetření, zákroky, resuscitace…
  • Může být přítomen při sdělování závažné diagnózy nebo úmrtí pacienta
  • Může být přítomen a provázet při rozloučení se zemřelým
  • Zdravotnickému personálu ponechává dostatek prostoru pro jejich medicínskou práci
  • Pomáhá plánovat a informuje o dalších bezprostředních  krocích, které budou muset zasažení provést

Poskytuje kontakty na návaznou péči (krizová centra, psychology...)

Kontakt je : Mgr. Klára Krenželoková, tel. č. 777 283 111. V nemocnici je k nalezení v pracovní době na odd. DIOP + NP, dostupnost na telefonu je 24 hod. denně.